Срокове

10 октомври 2017: Потвърждение на участие на "Евровизия" от страна на БНТ
29 декември 2017: Краен срок на подаване на документи за българската селекция
12 Март 2018: обяваване на българския представител и песен за "Евровизия" 2018